Habería que crear unha páxina para cada área. Ou senón tamén poderían ir todas as áreas nunha mesma páxina, cun índice e 3 títulos. En cada unha das áreas poden agruparse os contidos educativos atendendo as tres categorías de busca de información, elaboración e comunicación do coñecemento elaborado, e actividades interactivas, igual que en Primaria. (ou senón buscar outra orde calquera, mellor se ten unha estrutura lóxica).

ÁREAS / CONTIDOS EDUCATIVOS
FERRAMENTAS TIC


Comunicación e representación
Buscar información
Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
Elaborar e comunicar o coñecemento
Coñecemento do contorno
Actividades interactivas