Actividades interactivas para a etapa de educación primaria4.2.1. Primeiro ciclo


Recursos para el primer ciclo de Educación Primaria, Blog con recompilación de recursos variados
4.2.2. Segundo ciclo


Recursos para nuestra clase (2º ciclo de Primaria)
4.2.3. Terceiro ciclo

external image tic564.png?w=177&h=100
external image tic564.png?w=177&h=100
TIC 56: Recursos TIC para 3º ciclo de Primaria, de Alberto Armada
external image 458651903_345cf0740c.jpg?v=0
external image 458651903_345cf0740c.jpg?v=0
Todo Matemáticas, para 3º ciclo de Primaria, do Goberno de Canarias.
external image geografia-plus.png
external image geografia-plus.png
Actividades para aprender xeografía.


external image logo5.png
external image logo5.png
Ecuacións visuais, área de Matemáticas, 3º ciclo de Primaria.4.2.4. Webs con recompilación de enlaces para toda a etapa educativa.


Actividades creadas con LIM:
external image actividadeslim.header.2.gif
external image actividadeslim.header.2.gif


Biblioteca de actividades con LIM:
external image liml.jpg
external image liml.jpg


external image portada1.JPG
external image portada1.JPG
Enlaces educativos CEIP Quinta Porrúa, Santander

external image jueduland.bmp
external image jueduland.bmp
Jueduland Contén unha recompilación de máis de 800 sitios web. Atopamos actividades clasificadas por áreas, materias, etapas educativas, cursos de educación primaria, etc.

Educalandia, Recursos clasificados por ciclos para educación infantil e primaria.

DocentesTIC, Recompilación de recursos para a integración das TIC, para infantil e primaria


Tamén podemos utilizar Google Maps, para actividades de xeografía, orientación espacial, itinerarios, etc) no seguinte enlace http://maps.google.es/ . Tamén o SIXPAC, Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas, con maior definición e que permite medir distancias e áreas de parcelas, en http://emediorural.xunta.es/visor5/. Se aínda somos máis ambiciosos podemos descargar a aplicación Google Earth.

Recursos para o encerado dixital interactivo (EDI)
Usando o Encerado Dixital Interactivo


Xogos
Engadimos algunha páxina máis para educación primaria: