FERRAMENTAS PARA A CREACIÓN DE MAPAS CONCEPTUAIS
20070801020116-cmaptools.jpg
ENDEREZO:
cmap.ihmc.us/
DESCRIPCIÓN:
BLA BLA BLA
TITORIAIS:
- En texto:
cmap.ihmc.us/support/help/espanol/
- En vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=gZWdtmqYbAgSería unha cousa así? ou sabedes algunha forma de facelo máis visual? De todas formas, é un traballo inmenso porque sen unha plantilla e con esta ferramenta de edición tan rudimentaria .......